درباره ما
بسم الله الرحمن الرحیم
سلام عرض می‌کنم محضر همه‌ی یارانِ مرکز رشد و خانواده‌های محترمشان. جریانِ مرکز رشد روز به روز جلوتر می‌رود و با این جلوتر رفتن پرده‌های جدیدی پیش روی ما باز می‌شود همین طور که فرصت‌های برای ما پیش می‌آید احیاناً مخاطرات و محدودیت‌ها و نقص‌هایی هم پیش روی ما جلوه می‌کند که ما باید طراحی داشته باشیم هم از فرصت هایمان به خوبی استفاده کنیم و به عنوان یک مزیت بر آن‌ها مهر تایید و تاکید بزنیم و هم باید به فکر برطرف کردنِ محدودیت هایمان معایبمان و نقص‌ها و خلاهایمان باشیم.
یکی از موضوعاتی که از ابتدای جریانِ مرکز رشد معطوف به نظر و فکرِ همه‌ی دوستان مرکز بوده موضوع اطلاع رسانی در مرکز رشد است در آغاز کار این جریان اطلاع رسانی شکل دقیق و درستی نداشت و تقریباً جریانِ شانسی و تصادفی بود اما بعد از مدتی موضوعی یا جریانی به نام روایت نویسی در مجموع مرکز اتفاق افتاد. این روایت نویسی‌ها از آذر ماه ۹۲ توسط حقیر به مدت ۱ سال شکل و جریان پیدا کرد و نهایتاً به جایی رسیدیم که ۱ سال قصه‌ی مرکز رشد را به صورت روایت‌هایی از جانب مسئولین و مسئولیت مرکز رشد و برای اِخبار نسبتِ به آنچه که در مرکز می‌گذرد و البته در نقاط تماسی که مسئول مرکز با مجموعه‌ی مرکز و در مورد ماموریت دارد اطلاع رسانی بشود. بعد از ۱ سال به این‌جا رسیدیم که شاید خوب باشد این جریانِ یکطرفه مثل همه‌ی جریاناتِ موجودِ در مرکز که عمدتاً جریاناتِ از پایین به بالا است به صورتِ روایت‌هایی فردی و متقاطع در اختیار همه قرار بگیرد روایت فرد آ برای مجموعه‌ی مرکز، روایت فرد ب برای مجموعه‌ی مرکز، روایت فرد س برای مجموعه‌ی مرکز تا روایتِ فرد‌ی برای مجموعه‌ی مرکز در جریانِ این اطلاع رسانی یارانِ نسبتِ به فعالیت‌های هم آگاهی پیدا می‌کردند و استحضار و احیاناً زمینه‌ی استفاده کردن از هم و افاده رساندن به هم فراهم می‌شد از این جهت تلاش مرکز این بود که جریانِ اطلاع رسانی در قالبِ روایت‌های متقاطع بتواند شکل جدیدی به خودش بگیرد. این فکر و این زمینه در آن موقعیت در ذهنِ مسئولین مرکز وجود داشت اما آنچه را که مشاهده شد احساس شد همچنان لازم است افراد به صورت تک تک فعلاً به روایت‌های فردی بسنده کنند تا قابلیت روایت‌های متقاطع و جمعی در درون مرکز فراهم بشود در همین راستا محمدآقای نوروزی، آقاصادق تراب زاده، حسین آقای خصاف ، آقاسیدجواد حسینی و آقای دکتر امامی به صورت بعضاً منقطع و برخی هم بیشتر مستمر روایت‌هایی را از فعالیت‌های رشدی خودشان منتشر می‌کردند. آنچه را که به عنوان مزیت در این روایت‌ها دیده می‌شد این بود که یک نفر از یاران مرکز از نظرِ ماموریتی از عینک خودش با قلم خودش مسائلی که با آن‌ها درگیر است و ماموریتی را که دارد طی می‌کند مواجه‌هایی که دارد شبکه سازی‌ای که دارد انجام می‌دهد و مِن حیث المجموع فعالیت‌های رشدی که دارد انجام می‌دهد را به اطلاع بقیه هم می‌رساند ولی از یک جهت هم یک نقص به شمار می‌آمد آن هم این بود که بسیاری از افرادی که روایت نمی‌نوشتند مرکز و مجموعه‌ی یاران نسبت به فعالیت‌های آن‌ها ناآگاه بودند و نامطلع و به نظر این یک ضعف و خلاء بزرگ بود به ناچار احساس کردیم برای رسیدنِ از جریانِ روایت‌های بالا به پایین به جریانِ روایت‌های متقاطع پایین به بالا نیاز هست که یک پل را رد کنیم و آن پل هم زمینه سازی و ایجاد قابلیت برای افراد مختلف به عنوانِ یارانِ مرکز رشد برای نوشتنِ جریانِ فعالیت‌هایشان اطلاع رسانی افاده و استفاده.
به این منظور یک محمل و بستری طراحی شد که با عنوان کلی خبرنامه در کار گروه فرهنگی مشهور شد خبرنامه‌ای که جریانِ رویدادها و وقایع مرکز را به عموم یاران مرکز و خانواده‌هایشان اطلاع بدهد برای این منظور احساس کردیم که این کار یعنی طراحی و انتشار خبرنامه از اندازه‌های کارهای موجودِ در مرکز و فعالیت‌هایی که در مرکز به یاران مختلف می‌سپاریم اندازه‌اش کمی نامعمول است و نیاز دارد با ظرفیت‌هایی بیرون از مرکز سامان دهی و سازمان دهی بشود لذا جریانِ این کار را چند وقتی است که شروع کردیم و سعی ما این است که در تناوب‌های زمانی ۲ تا ۳ هفته‌ای از طریقِ خبرنامه بلندگویی باشیم برای فعالیت‌ها و گزارش‌های مرکز رشد. مسلماً این فعالیت‌ها انعکاس دهنده‌ی مجموعه‌ی تلاش و سعی ماموریتی مجموعِ یاران مرکز رشدِ دانشگاه امام صادق (علیه السلام) است البته یک محصول حاشیه‌ای و راهبردی هم برای ما از طراحی این خبرنامه ایجاد می‌شود و تولید می‌شود و آن هم این است که بعد از این که چند شماره‌ای از این خبرنامه منتشر شد تلاش کنیم خبرنامه را در قالبی جدید به اطلاع افرادی که قابلیت‌هایی دارند و بالقوه می‌توانند یارانِ بعدی مرکز باشند یا در شبکه‌ی یارانِ فعلی مرکز قرار گرفتند قرار بدهیم. لذا برای تحقق جریانِ شبکه سازی به صورت اتم و اکمل یکی از اجزا این خبرنامه است البته در قالبی جدید باتوجه به مخاطب بیرونیش.
قطعاً این خبرنامه نیاز دارد به همکاری و همیاری یاران مرکز برای این که جریانِ رشدی خودشان را به راحتی و به سهولت در اختیارِ مسئولین خبرنامه بگذارند تا افراد مختلف و یارانِ مختلف نسبت به آن‌ها اطلاع و استحضار پیدا کنند از آن‌جا که مرکز یک مجموعه‌ی خانوادگی است جریاناتِ درس آموز و یادگیرنده‌ی موجود در خانواده‌ها هم به نوعی در جریان اطلاع رسانی هایمان قرار می‌گیرد آنچه را که برای همه‌ی ما مهم است این است که خبرناه‌ها هم مثل بسیاری از کارهایمان تا آن وقتی که جنبه‌ی عمومی و جریانی همه گیر در مرکز رشد نشود همچنان نقص اطلاع رسانی و روایت‌های تک نفره را با خودش دارد لذا کمک دوستان مخصوصاً از طرف خودشان قبل از این که مجموعه‌ی خبرنامه به آن‌ها مراجعه کند می‌تواند خیلی از مسائل را به راحتی و سهولت برای عموم افراد منتشر کند و اطلاع رسانی.
اسم خبرنامه رشد به وقت من انتخاب شده. در خقیقت این عنوان می‌خواهد بگوید که به دست کسی نگاه نکنیم به ظرف خودمان نگاه داشته باشیم. حالا وقت، وقتِ ماست اگر اشکالی می‌بینیم، نقصی می‌بینیم نوبت، نوبتِ حرکت ماست. لذا رشد به وقت من یعنی رشد به وقت اکبر آقای سعیدی برای حل مساله‌ی ماموریتی خودشان. یعنی رشد به وقت آقا سید کاظم حسینی برای حل مساله‌ی رشدی خودشان. در حقیقت هرکدام بایستی صرف خودمان را از رشد داشته باشیم. با خودمان با ماموریت خودمان با خانواده‌ی خودمان با هسته‌ی خودمان و با شبکه‌ای که درست می‌کنیم و مساله‌ای که به دنبال حلش هستیم. لذا آن چه را که برای ما در این خبرنامه مهم است انعکاس جریان رشدیِ همه‌ی یاران مرکز رشد است که البته به تناسب محدودیت‌های هر جریان و مجموعه‌ی اطلاع رسانی در هر نوبتش بخشی از یاران به عنوان گروه هدف قرار می‌گیرند و بخشی از اخبار رشدی شان منتشر می‌شود. مسلماً همه‌ی اخبار رشدی یک فرد نمی‌تواند در مجموعه‌ی یک خبرنامه قرار بگیرد. همچنین قرار هم نیست که تنها از یک زاویه به فعالیت‌ها و جریان ماموریتی یک نفر توجه بشود بلکه با خلاقیت و ابداعی که دست اندرکاران نشریه بروز می‌دهند تلاش بر این هست که با استفاده از امکانات و ابزارهای مختلف این جریان به صورت جذاب تر و در عین حال خلاقانه تری پیاده بشود. لذا تلاش بر این شده که نشریه به صورت مالتی مدیا منتشر بشود. البته برای رسیدن به نقطه‌ی مطلوب شما هم باید کمک کنید که این گام‌ها را برای حرکت محکم برداریم و به آن سرمنزل و نقطه‌ی ایده آلی که مدنظر همه‌ی ما است برسیم.
به عنوان نکته‌ی آخر این را ذکر می‌کنم، از آن جایی که لازم بود این جریان توسط مجموعه‌ی مرکز کلید زده بشود بنده به عنوان یکی از افرادی که همیشه آماده‌ی به عهده گرفتن ماموریت‌های مختلف در مجموعه‌ی مرکز رشد بودم این مهم را متولی و متصدی شدم ولی این به این عنوان نیست که جریان اطلاع رسانی مرکز رشد قرار است از کانال و منظر من رد بشود. برداشت دوم، قرار نیست که جریان اطلاع رسانی مرکز رشد از کانال و عینک من رد بشود بلکه خود دوستان هرچقدر که قوی تر و جدی تر حضور پیدا کنند در جریان اطلاع دادن و فرآیند انتشار، آن چه را که آخر مشاهده می‌شود گوش داده می‌شود و دیده می‌شود مبتنی بر همان فعالیت و تلاشی هست که خود یاران مرکز رشد برای انعکاس فعالیت‌های خودشان بروز داده اند. لذا صمیمانه از همه‌ی دوستان تقاضا می‌کنم برای این که این فعالیت به صورت خوب و موثر جلوه کند به کمک بیایند و در این راستا هر نقص و خلاهای که می‌بینند با اقدام و تلاش خودشان سعی در جبران و اصلاح و بهبود و در نهایت تقویت جریان اطلاع رسانی مجموعه‌ی فعالیت‌های مرکز رشد. از همه‌ی دوستان تشکر می‌کنم، ببخشید. و حالا همه‌ی دوستان و یاران مرکز رشد را دعوت می‌کنم که اولین نشریه، و حالا همه‌ی یاران مرکز رشد را دعوت می‌کنم که اولین شماره از نشریه‌ی اطلاع رسانی رشد به وقت من را ملاحظه کنند و خوشحال می‌شویم که ما را در جریان نظرات پیشنهادها و انتقادات خودشان قرار بدهند. خوشحال تر وقتی هستیم که خودِ شما در جریان تولید و انتشار این نشریه فعالیت و سهم جدی را انشاالله به عهده بگیرید.
متشکرم
مصباح الهدی باقری کنی