نظر فاضل
ارمغان فاضل نظری به احوال نامه مرکز رشد: آخرین سروده ی ایشان که در حال و هوای اربعین حسینی گفته شده است بیشتر...
رشد‌خود را روزانه رصد می کنم
روایتی کوتاه از فعالیت ها و دغدغه های محسن باقری از سفر به اسپارتای تا انفاق تشکیلاتی...  بیشتر...
معلم مجاهد و مربای دمپایی
صادق تراب زاده در روایت کوتاهی از مجاهدت های مخلصانه پدر همسر محترمشان معلم آزاده آقای خرم دل می نویسد: با اینکه سه سالی مانده تا 60 بار گردش زمین به دور خورشید را تجربه کرده باشد؛ اما روحیه جوانی، نشاط و تلاش را همواره یدک می کشد. بیشتر باید گفت که این تلاش است که سعی می کند خود را به او برساند... بیشتر...
رشد با طعم کمک
تصوری که پیشتر از رضا  داشتم این بود که او هرجا از دستش کاری ساخته باشد، از کمک کردن به دیگران دریغ نمی کند اما در گپ و گفتی که با او داشتیم، فهمیدم  "رضا عاشق کمک کردن است" در ادامه گپ و گفت رشد به وقت من با آقای پاینده را بخوانید بیشتر...
دعوای تصویری
دعوا سر نام گذاری جلسه یادبود علامه است و اینکه چه اسمی تصویر صحیح تری از علامه ایجاد می کند حسین سرآبادانی "ذوق التأله" را پیشنهاد می کند، جواد آزادی هم “میزان” را... در ادامه گزارشواره هیئت تحریریه “رشد به وقت من” را از جلسه 13 آبان کارگروه تصویر بخوانید. بیشتر...
#جهاد_بدون_مرز
سید جواد حسینی در روایت خود از کارگاه تجربه دکتر شاطرزاده می نویسد:  اثبات اين گزاره که در ديپلماتيک ترين نهاد نظام اسلامي هم مي توان انقلابي و بسيجي بود؛ تجهیز، مقابله با نظام سلطه و روحيه ي جهادي دو مولفه ي مهم در رفتارشناسي آقاي شاطرزاده در مقام يک ديپلمات بود. او معتقد است که مي توان با اين روحيه انقلابی و آرمان نيز به دنبال منافع ملي بود... بیشتر...
دارالتأدیب یا هتل پنج ستاره
حمیدرضا ارفع عضو شبکه محمد صادق توسلی در انتهای یادداشت خود می نویسد: بازدید از کانون، تذکر بزرگی بود که بدانم مادر و پدرم بهترین نعمت برایم هستند؛ چرا که سوخته اند و حیاتی دگر به ما بخشیده اند. بیشتر...