تا خدا، با ناخدا
دو راه براي حرکت سريع‌تر در مسير قرب الی الله وجود دارد: راه نخست اينکه يک استاد صاحب نفس را به استادي بگيرد تا در اين مسير شما را سريع‌تر حرکت بدهد که البته ... بیشتر...
بازی انتخابات
درست است که انتخابات فرایندی است که در آن تاکتیک و تکنیک هم  نقش دارد،فلذا به نوعی یک بازی قلمداد می شود، اما در برخی ممالک ،تبدیل به بازی بازی شده است. بیشتر...
دانشگاه، حرم من
بیش از دو و نیم ساعت هم صحبتی با آقای دکتر محمد زاده؛ از دوره ی دانشجویی تا دوره  ی مسئولیت،از دانشجویان تا اساتید،از حاج آقای مهدوی(ره) تا هیات امنا واز دانشگاه تا مرکز رشد. پرسیدیم و شنیدیم.البته خوب خوب همش زدیم تا رقیقتر هضم شود.... بیشتر...
مَن عَرَفَ نَفسَه...
در بخشی از یادداشتی که سیدمحمدرضا فقیه ایمانی و علی عبدالله زاده برای «رشد به وقت من» نوشته اند، می خوانیم: "آنچه ما در حوزه علوم انسانی خود به وضوح شاهدش بودیم، این بود که هنوز شناخت درستی از حقیقت انسان که موضوع اصلی تمام رشته های آن است    بیشتر...
رشد و قرب برمدار هیأت
حجة الاسلام هدایت درباره ی ضرورت برگزاری هیأت می گوید:«إنَّ المُؤمِنینَ وَ المُؤمِنات بَعضُهُم أولیاءُ بَعض» اگر ما معنای ولی را آن اشدّ اتصال و شدت قرب بدانیم، مومنین نسبت به یکدیگر قرب دارند؛ مسأله قرب میان مؤمنین خیلی مبنای مهمی است.  بیشتر...
صدا؛ دوربین ؛ فرهنگ!
اگر فیلم سازی به من بگوید که یک موضوع برای ساخت یک فیلم به من پیشنهاد بده به او توصیه می کنم که سریعاً از سینما فاصله بگیرد چرا که فیلم سازی که ایده ی خود را از شخص دیگری می گیرد فیلم ساز نیست... بیشتر...
مزه فرزند بعدی
فشارهای فرزند مانند نمودارهای نمایی به سمت صفر میل می کند، حتی از نظر اقتصادی. چرا که بنده معتقدم که مفهوم رزق و درآمد با هم بسیار متفاوت است و به همین علت است که با ورود هر فرزند به زندگی ورودی های اقتصادی به زندگی بسیار بیشتر از خروجی ها است...  بیشتر...