تقلید ممنوع!

دکتر عالی پناه از دانشجویان نخبه و اساتید صاحب سبک دانشگاه‌اند. همه‌ی کسانی که شاگردی ایشان را تجربه کرده‌اند، از جمع بودن غالب صفات استادی در ایشان حظ و بهره برده‌اند و استفاده‌ها کرده‌اند. در مرکز رشد، ایشان استاد هادی محمدمهدی سلیمانی پور هستند. از ایشان در خصوص استاد و هادی بودنش پرسیدیم. نکات نغزی توشه‌ی راهمان شد...

آفت‌های محیط باز علمی

محیط باز دانشگاه می‌تواند آفت‌هایی برای دانشجویان داشته باشد. این آفت‌ها یا اخلاقی‌اند یا علمی. استاد هادی کسی است که می‌تواند دانشجو را در برابر این آفت‌ها هدایت کند.

آفت اخلاقی

در زمینه‌ی آفت‌های اخلاقی، استاد هادی نقش غیرمستقیم دارد؛ یعنی بسته به سلوک هر استاد، دانشجو می‌تواند از ویژگی اخلاقی که خاص استاد اوست، الگو گیرد؛ مثلاً استادی دارای ویژگی بارزی در صداقت است، استاد دیگری در زمینه‌ی جدیّت زبان زد است یا دیگر استاد در ادب قابل ستایش است و... لذا دانشجو می‌تواند از مسیر سلوکی خاص استاد خود الگو بگیرد.

اما نکته‌ی بسیار مهمی که باید به آن اشاره کنم این است که چون بسیاری از اساتید صرفاً در زمینه‌ی تخصصی خود تمرکز دارند، طبیعی است که یک استاد اخلاق نیستند لذا شما می‌بینید که بسیاری از اساتید در یک یا چند زمینه‌ی اخلاقی می‌لنگند که شایع‌ترین آن تکبّر است. بعضی هم به حسد مبتلایند. حال نکته این جاست که "نباید هیچ استادی را به خاطر قضاوت اخلاقی ترکش نکنیم".

آفت علمی

اما در زمینه‌ی آفت‌های علمی و کمک استاد هادی در این راه، نکته اول اینکه می‌تواند دانشجو را در اولویت‌های درسی و علمی راهنمایی کند؛ که این کمک بسیار بزرگی است. یک موقع هست که دانشجو اگر بخواهد خودش این مسیر را باتجربه شخصی بپیماید باید چند سال آزمون و خطا کند ولی با استاد می‌تواند این مسیر را مثلاً ظرف یک سال بپیماید و این بزرگ‌ترین کمک است.

حال در مرکز رشد استاد هادی این انگیزه را به یاران می‌دهد تا در دانشِ اندوخته‌ی خود بازنگری کنند تا حتی در شاخه‌هایی که قبلاً روی آن کار نکرده  است وارد شود.

پژوهش تکنیکی

پژوهش، سراسر تکنیک است چرا که پژوهش، بررسی و حل یک مسئله هست و حل مسئله یک مقوله‌ی کاملاً تکنیکی است. اساتید، این تکنیک های حل مسئله را در طول سالیانِ عمر علمی خود فراگرفته‌اند لذا برای یاران مرکز بسیار مغتنم است که به دنبال فراگیری این تکنیک ها از اساتید خود باشند.

مرکز نشر و تنظیم

اما نکته‌ی بسیار مهمی که به ذهنم می‌رسد این است که هر استادی یک سری ایده‌ها و اندیشه‌هایی دارد که در طول سال‌ها کار تخصصی علمی به آن‌ها می‌رسد؛ اما جالب اینکه این اندیشه‌ها را اکثراً به دلیل مشغله‌های فراوان، خود استاد هم آن‌ها را ثبت کتبی نمی‌کند و روی آن کاری برای باروری‌اش انجام نمی‌دهد! اینجاست که دانشجویان آن استاد محترم می‌توانند ایده‌های پراکنده‌ی اساتید هادی خود را گرفته و پرورش دهند. هر دانشجو در مرکز رشد باید مرکز نشر و تنظیم آثار و افکار اساتید هادی خود باشد! مثلاً اساتید معمولاً در زمینه‌های تخصصی خود به یک سیر مطالعاتی می‌رسند که در هیچ کتابی یافت نمی‌شود چه اشکالی دارد که یاران مرکز این‌ها را بگیرند و بپرورانند؟

سرسپردگی علمی، حرام!

مطالبی که در بالا عرض کردیم به این معنا نیست که دانشجو باید از استاد هادی خود تقلید کند. چرا که رابطه‌ی دانشجو  و استاد هادی مثل رابطه‌ی یک مجتهد و مرجع تقلید است و تقلید بر آن مجتهد حرام است!!!

توضیح اینکه از استاد هادی نباید در محتوا تقلید کرد چیزی که قابل تقلید است روش استاد است که بهتر است تقلید شود! استاد به دانشجو عینک نمی‌دهد، عینکش را تنظیم می‌کند لذا اصالت و حریت فکر بسیار مهم است.

مشاهده دیدگاه ها
ارسال دیدگاه